DISTRIBÚCIA LIEKOV

Špecializujeme sa v oblasti veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok, kde Vám neustále prinášame inovatívne riešenia. Pôsobíme prevažne v krajinách Európskej únie, ale naše obchodné aktivity smerujú aj na Blízky východ a do Severnej Ameriky. Poslaním spoločnosti Medimex je poskytnúť naším obchodným partnerom flexibilitu a nadštandardné služby každý deň. Pri všetkých aktivitách spojených s distribúciou je pre nás najdôležitejší spokojný zákazník.

služby
služby

MARKETINGOVÉ PRIESKUMY

Spoločnosť Medimex si uvedomuje, že správne zvolená marketingová stratégia je potrebná pre budúci úspech aj vo farmaceutickej oblasti. Ku kažédmu zákazníkovi pristupujeme plne individálne. Na základe zistenia aktuálnych potrieb a očakávaní vieme zabezpečiť marketingový prieskum presne na mieru. U nás Vám poskytneme všetko od analýzy lokálneho trhu, optimalizácie ľudských zdrojov až po presne cielenú marketingovú kampaň.

REGISTRÁCIA LIEKOV

Poskytujeme komplexný servis spojený s procesom registrácie liekov. Naši špecialisti Vás ochotne a profesionálne prevedú celou procedúrou od prípravy a dokumentácie daného lieku, až po harmonizáciu SPC, či certifikovaný preklad. Samozrejme Vás zastúpime aj v komunikácii so štátnou liekovou agentúrou a ostatnými inštitúciami liekovej politiky.

služby
služby

SKLADOVANIE A LOGISTIKA

Za účelom skladovania liekov a zdravotníckych pomôcok disponujeme vlastnými skladmi, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie normy a predpisy. Následnú logistiku produktov zabezpečíme pre cieľového zákazníka v súlade so všetkými požiadavkami upravujúcimi podmienky prepravy. Môžete si byť istí, že celý proces spojený s nákupom a následným dodaním vybraného produktu prebehne podľa najvyšších štandardov